Muhoksen uuteen lukioon syksyllä 2020 valmistunut kolmiosainen teoskokonaisuus, joka alkaa ulkoa pääsisäänkäynnin edestä ja jatkuu sisälle aulatilaan. Sen materiaaleina ovat kivet, savi ja puu. 

Halusin käyttää teoksessa luonnonmateriaaleja, jotka linkittyvät Muhokseen ja sen maaperään, jonka päälle ja josta kummuten on ajan saatossa muovautuneet niin alueen luonto ja ihmiselämä.  Toivon, että teos herättelisi  pohtimaan kunkin omaa suhdetta aikaan, paikkaan ja materiaan.

Teoksen ensimmäinen osa Miljardeja hetkiä sijoittuu rakennuksen pääsisäänkäynnin  luokse. Se koostuu kolmesta terassi alueelle sijoitetusta isohkosta kivestä ja kahdelle seinälle sijoitetuista pienemmistä kivistä. 

 

1 Muhoksen uusi lukio

Lukio sijaitsee sekä Muhoksen muodostuman päällä että Unesco Global Geopark -statuksen saavuttaneella Rokua Geoparkin -alueella. Muhoksen lukio on myös geopark-oppilaitos. 

Miljardeja hetkiä osan isommat kivet ovat laadultaan Muhoksen maaperästä löytyviä kivilajeja. Kivien valinnassa ja etsinnässä minua auttoi suuresti  Rokua Geoparkin ja Mikko Kiuttu.  

Vasemman kuvan etualalla on punainen graniitti, jonka yksi sivu on kiillotettu. 

Ylös sijoitettuja kiviä pääsee tutkimaan lähemmin toisen kerroksen aula tilasta. 

 

2 3

 

 

Seinillä olevat pienet kivet ovat löytyneet useasta eri lähteestä; osa on tullut lukion ystävyyskoulusta Saksan Ahlenista, osa on oppilaiden ja opettajien keräämiä ja osan olen itse kerännyt vanhan puretun lukion sisäpihalta. 

4

 

 

Tämä tumma peliittinen liuskekivi löytyi  vanhan lukion sisäpihalta, sitä löytyy kuitenkin myös Muhoksen alueen maaperästä. Kivienhalkaisun ja kiillotuksen toteutti Kivityö Kemppainen Hyrynsalmelta. 

5

 

 

Gneissi Vaalan Säräisniemeltä, joka kuuluu myös samaan geologiseen alueeseen Muhoksen kanssa. Muhoksellakin gneissiä on, mutta se on usean sadan metrin syvyydessä maan alla.

6

 

 

Muhoksen lukion teoskokonaisuus jatkuu sisälle pääaulaan. Kuvassa oikealla seinään integroituna Kaivauksia ja sen edustalla kolmen puuveistoksen sarja Parasta aikaa. 

7

 

 

Aulan Kaivauksia teos on materiaaliltaan savea. Se koostuu kolmikerroksisesta savirappauksesta, mihin  on upotettu nerikomi tekniikalla toteutettuja keramiikka muovailuja. Myös lukion oppilaat osallistuivat keramiikka osien tekoon koululla pitämissäni  työpajoissa. Muovailujen teemana oli aika ja fossiilit. Mitä maaperästä löytyy ja mitä kenties jätämme sinne jälkeemme? Mitä ovat tulevaisuuden fossiilit? Idea saven käyttöön teoksessa lähti liikkeelle siitä, että Muhoksen maaperä on suurimmaksi osaksi sitä. 

Savirappauksen ja keramiikka osien asennuksen toteutin yhteistyössä rakennuskonservaattori Teemu Kuivalaisen kanssa. Keramiikat poltti keraamikko Ulla Harju. 

8 9

10

11

12

 

 

 

Kun lukion teoskokonaisuuden  kaksi muuta osaa viittaavat maan alle ja sen pitkiin, hitaisiin prosesseihin, Parasta aikaa osa keskittää katseensa nykyhetkeen ja maasta ponnistavaan elämään ja kasvikuntaan. Parasta aikaa- puuveistokset toimivat myös istuinryhmänä. Vihreä veistos on mäntyä, muut ovat kuusta. Ne on sävytetty petsillä ja viimeistelty lakalla sekä  öljyllä. 

13

14

15

Kuvat: Tiina Wallin